kiraliteten, chiralitet, fenomenet att en molekyl kan uppträda i två former som är varandras spegelbilder.

kontakt: jonsson.andre.s [at] gmail.com